Центр науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради

Атестація

Наказ МОН від 09.09.2022 № 805 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ МОН від 09.09.2022 № 805 “Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників”

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-atestaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv

Щодо атестації педагогів

Адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі) – [email protected]

Графік проведення засідань атестаційної комісії ЦНТТМ СМР у 2023-2024 н.р.

Затверджено на засіданні атестаційної комісії протокол від 09.10.23 № 1

Графік проведення засідань атестаційної комісії

Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради

у 2023 – 2024 н.р.

 

I засідання. 09.10.23

 Ознайомлення з новим Положенням про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН України від 09.09.2022 № 805).

 1. Ознайомлення з обов’язками членів атестаційної комісії.
 2. Про затвердження графіка проведень засідань атестаційної комісії.
 3. Про розгляд заяв від членів атестаційної комісії щодо відсутності конфлікту інтересів між педагогами, що атестуються у 2024 році.
 4. Про створення комісії для знищення атестаційних документів, у яких вийшов термін зберігання.

 II засідання. 19.10.23

 1. Про розгляд списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 році, заяв педагогічних працівників у разі тимчасової непрацездатності, або настання інших обставин, що перешкоджають проходженню ним атестації на один рік
 2. Про затвердження графіку строків проведення атестації педагогічних працівників, строку та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі)

III засідання. 19.12.23

 1. Про затвердження, за потреби, списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2023/2024 н. р., але не включені до списку.
 2. Про затвердження, за потреби, списку педагогічних працівників, які атестуються позачергово у 2023/2024 н. р.

IV засідання. 24.01.24

 1. Про розгляд, перевірку достовірності документів педагогічних працівників, які атестуються, встановлення дотримання вимог п. 8, 9 розділу І Положення про атестацію.
 2. Про оцінку професійних компетентностей педагогічних працівників з урахуванням їх посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності)

V засідання. 19.03.24

 1. Про порядок голосування.
 2. Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 н.р.

Строки проведення атестації педагогічних працівників ЦНТТМ СМР у 2023-2024 н.р.

Затверджено на засіданні атестаційної комісії протокол від 09.10.23 № 1

Строки проведення атестації педагогічних працівників у 2023-2024 н.р.

 

Дата Заходи Форма Відповідальні
До 20.09

(18.09)

Створення атестаційної комісії Наказ Директор
До 10.10

(09.10)

Затвердити графік проведення атестаційної комісії Протокол АК
Розгляд заяв від членів АК про відсутність конфлікту інтересів із педагогами, що атестуються у 2024 році Протокол АК
Через 10 днів після І засідання АК

(19.10)

Скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році Список

 

 

АК

 

 

Визначити строки проведення їх атестації Протокол АК
Визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі) Протокол

 

АК

 

Перенесення чергової атестації педагогічним працівникам, у разі тимчасової непрацездатності або настання інших обставин, що перешкоджають ним атестації на один рік. Протокол

 

АК
Не пізніше 5 робочих днів після засідання АК

(10.10)

Оприлюднити інформацію на вебсайті закладу (відповідно пунктів 1,2 ІІІ розділу Положення: список чергової атестації, графік засідань АК, строки, адресу електронної пошти для подання документів) Інформація Секретар АК
Протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення інформації на сайті

(11-17.10)

Подаються документи, в паперовій чи електронній формі, що свідчать про педагогічну майстерність та\або професійні досягнення педагогічного працівника, що атестується чергово. (Документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії) Портфоліо, документи, що, на думку педагога, свідчать про педагогічну майстерність Педагогічний працівник, який атестується

 

 

 

Реєструються документи. (електронний варіант документів (формат PDF, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання. Журнал реєстрації Секретар АК
До 20.12

(19.12)

Прийняття заяв від педагога, який підлягає черговій атестації, але не включений до списку та включити до списків (за потреби) Заява\ Протокол Секретар АК
Прийняття заяв від педагогічного працівника, для проведення позачергової атестації за формою, наведеною в додатку 1 Положення про атестацію (за дотримання умов п.6 розділу І Положення) Заява\ Протокол Секретар АК
Затвердити окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації (за потреби) Список АК
Визначити строки проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби внести зміни до графіка засідань (за потреби) Протокол АК
Не пізніше 5 робочих днів після засідання

(20.12)

Оприлюднити інформацію на вебсайті закладу (доповнений список на чергову атестацію, список позачергової атестації, строки та адресу електронної пошти для подання документів) Інформація Секретар АК
Протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення інформації на сайті

(21-27.12)

Подаються документи, в паперовій чи електронній формі, що свідчать про педагогічну майстерність та\або професійні досягнення педагогічного працівника, що атестується чергово. (Документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії) Портфоліо, документи, що, на думку педагога, свідчать про педагогічну майстерність Педагогічний працівник, який атестується

 

 

Реєструються документи. (електронний варіант документів (формат PDF, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання. Журнал реєстрації Секретар АК
До 25.01

(24.01)

Розгляд документів педагогічних працівників, які атестуються Протокол АК
Перевірка їх достовірності, за потреби, встановлення дотримання вимог пунктів 8, 9 розділу І Положення
Оцінка професійних компетентностей педагога з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності)
Прийняття рішення, за потреби, для належного оцінювання професійних компетентностей педагога про вивчення практичного досвіду його роботи, визначає зі складу членів АК членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагога, а також затверджує графік заходів з його проведення
До 01.03 Аналіз практичного досвіду роботи педагогічного працівника (за потреби) Довідка АК
До 01.04

(19.03)

Прийняття рішення про результати атестації пед працівників Протокол АК
Впродовж 3 днів Надання атестаційних листів педагогічним працівникам під підпис\надсилання на електронну адресу із підтвердженням про отримання Журнал реєстрації Секретар АК
Видання наказу про результати атестації Наказ Директор
Подання наказу до бухгалтерії відділу освіти Наказ Директор
Проведення тарифікації (за потреби) Тарифікація Директор

 

Список педагогів ЦНТТМ СМР, які підлягають атестації у 2024 р.

Атестаційній комісії Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради

Відповідно до розділу ІІІ пункту 1 Положення про атестацію педагогічних працівників направляю список педагогів закладу, які в 2024 році підлягають черговій атестації:

 

ПІБ Посада Строк проходження курсів підвищення кваліфікації
1. Абаровська Любов Григорівна керівник гуртка 2023
2. Беспала Любов Миколаївна керівник гуртка 2023
3. Борзих Янина Юріївна керівник гуртка 2023
4. Бузовська Валентина Юріївна керівник гуртка 2023
5. Власенко Олександр Володимирович керівник гуртка 2023
6. Даценко Наталія Олександрівна керівник гуртка 2023
7. Дмитренко Тетяна Веніамінівна керівник гуртка 2023
8. Лапіна Наталія Михайлівна керівник гуртка 2023
9. Охріменко Тетяна Миколаївна керівник гуртка 2023
10. Таран Інна Миколаївна керівник гуртка 2023
11 Шевченко Олександра Костянтинівна керівник гуртка 2023
12. Крикуненко Людмила Володимирівна керівник гуртка 2023

Директор Центру НТТМ СМР                                                Тетяна БЕЗПАЛА

09.10.2023

 

Атестація педпрацівників за новим Положенням

Атестація педпрацівників за новим Положенням: коротко про головне

Із 01.09.2023 набирало чинності Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 09.09.2022 (далі – Положення).

Міжатестаційний період

Проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації (міжатестаційний період) не може бути меншим за три роки, крім випадків позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника. До цього періоду не включається:

 • час перебування в соціальних відпустках;
 • навчання у закладах вищої освіти;
 • період, на який переноситься атестація.

Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації й проводиться в міжатестаційний період відповідно до законодавства. Мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації впродовж п’яти років має становити не менше:

 • 150 годин (5 кредитів ЄКТС) для педагогічних працівників  закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти;
 • 120 годин (4 кредити ЄКТС) педагогів закладів освіти інших типів (для закладів позашкільної освіти також).

До загального обсягу включаються всі години підвищення кваліфікації незалежно від суб’єкта підвищення кваліфікації, виду, форми чи напряму.

Зауважити! Відповідно до оновленої ст.51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» не менше 10 відсотків загальної кількості годин підвищення кваліфікації обов’язково мають бути спрямовані на вдосконалення компетенцій у роботі з учнями з ООП та не менше 10 відсотків – на надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.

Організаційні засади проведення атестації педагогічних працівників

Атестація педагогічного працівника є обов’язковою та може бути черговою або позачерговою. Інформація про її проведення оприлюднюється на вебсайті закладу освіти не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією. Протягом наступних 5 робочих днів педагогічний працівник  може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення. Положенням дозволено подавати матеріали:

 • в паперовій формі;
 • в електронній формі (кожен документ в окремому файлі у форматі PDF). Вони надсилаються на адресу електронної пошти, попередньо визначеною атестастаційною комісією, з підтвердженням про отримання.

Якщо атестаційна комісія створена в суб’єкті освітньої діяльності (органі управління у сфері освіти), документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, до комісії не подаються.

Якщо строки, визначені Положенням, припадають на вихідний, неробочий, святковий день, відповідний строк починається з першого за ним робочого дня. У випадку виникнення обставин, що об’єктивно унеможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічних працівників, які атестуються, перебіг строків проведення атестації припиняється на час дії таких обставин і відновлюється після їхнього припинення.

Планова атестація педагогічних працівників

Планова атестація має проводитись:

 • не раніше ніж через рік після призначення на посаду;
 • не менше одного разу на п’ять років. Проте у разі тимчасової непрацездатності педагогічного працівника або інших обставин, що не залежать від його волі та перешкоджають проходженню ним атестації, за рішенням відповідної атестаційної комісії вона може бути перенесена до припинення таких обставин, але не більше ніж на один рік зі збереженням раніше присвоєної кваліфікаційної категорії (педагогічного звання).

Для проведення чергової атестації атестаційні комісії до 10 жовтня поточного року мають скласти і затвердити список педагогічних працівників, які атестуються в наступному календарному році. Якщо педагог відсутній  у списку, він має не пізніше 20 грудня поточного календарного року подати заяву, на підставі якої його мають включити до відповідного списка.

Позачергова атестація педагогічних працівників

Підставами для проведення позачергової атестації педагогічного працівника може бути ініціатива:

 1. керівника закладу освіти у разі зниження якості його педагогічної діяльності;
 2. педагога, освітній рівень та стаж роботи якого відповідає вимогам, за наявністю однієї з таких умов:
 • визнання його переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;
  наявність освітньо-наукового/освітньо-творчого, наукового ступеня;
 • успішне проходження сертифікації.

Для проведення позачергової атестації до 20 грудня педагогічний працівник має подати заяву (додаток 1 до Положення) до атестаційної комісії.

Позачергова атестація керівника закладу освіти проводиться за ініціативою керівника відповідного органу управління у сфері освіти у разі виявлення низької якості освітньої діяльності закладу освіти за підсумками інституційного аудиту.

Атестація окремих категорій педагогів

Положенням визначено особливості проведення атестації педагогів, які:

 • мають педагогічне навантаження з декількох предметів. Їхня атестація проводиться з того предмета, який  викладається за спеціальністю, але необхідною умовою є підвищення кваліфікації з навчальних предметів, які є обов’язковими для вивчення згідно з освітньою програмою закладу освіти. Присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження;
 • працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору. Такі педагоги атестуються на загальних підставах;
 • обіймають різні педагогічні посади в одному чи різних закладах освіти (зокрема керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу). Такі педагоги атестуються за кожною з посад;
 • працюють у різних закладах освіти за однією посадою та/або викладають один предмет. Вони атестуються за основним місцем роботи, результати атестації (кваліфікаційна категорія, педагогічне звання або тарифний розряд) поширюються на все педагогічне навантаження за всіма місцями роботи та/або посадами;
 • довантажені годинами з інших предметів в міжатестаційний період.  Присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження до чергової атестації;
 • переходять на інші педагогічні посади у закладі освіти, переводяться з одного закладу до іншого або переривають роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви). За такими працівниками  зберігаються кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, присвоєні за результатами останньої атестації, а наступна здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу;
 • призначені на посади педагогічних працівників відповідно до частини п’ятої ст. 58 Закону України «Про освіту» та ті, які пройшли педагогічну інтернатуру в законодавчому порядку. Такі працівники атестуються упродовж другого року роботи (не раніше ніж через один рік після призначення на посаду);

Результати атестації педагогічних працівників

Результатами атестації педагогічного працівника є прийняття рішення атестаційної комісії (I рівня – не пізніше 01 квітня,  II – III рівня – не пізніше 25 квітня) щодо:

 • займаної посади – встановлюється її відповідність або невідповідність;
 • кваліфікаційної категорії та педагогічного звання – присвоюються (не присвоюються) або підтверджуються (не підтверджується). Якщо відмова стосується категорій «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії», атестаційна комісія приймає рішення про відмову у присвоєнні/підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання.

Якщо посада педагога не передбачає присвоєння кваліфікаційних категорій,  визначається відповідність (невідповідність) займаній посаді та встановлюється (підтверджується) тарифний розряд.

Присвоєння кваліфікаційних категорій

Кваліфікаційні категорії присвоюються педагогічним працівникам за умови наявності в них:

 • освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підтвердженого відповідним документом про освіту;
 • стажу роботи на посаді педагогічного працівника (визначається відповідно до даних його особової справи, трудової книжки, відомостей з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо).

Педагогічні працівники, які працюють у закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам або педагогічній діяльності за посадою, вважаються такими, що мають відповідну посаді професійну кваліфікацію та атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

Залежно від отриманого ступеня вищої освіти та стажу роботи педагогам можуть присвоюватись/підтверджуватись такі категорії:

 • «спеціаліст» (вимоги: освітній рівень педагога – фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр чи магістр);
 • «спеціаліст другої категорії» (вимоги: освітній рівень педагога –  молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (для працівників ЗДО – фаховий молодший бакалавр), стаж – не менше 3-х років);
 • «спеціаліст першої категорії»  (вимоги: освітній рівень педагога – бакалавр, магістр (для працівників ЗДО –  фаховий молодший бакалавр або молодший бакалавр), стаж – не менше 5 років);
 • «спеціаліст вищої категорії» (вимоги: освітній рівень педагога – магістр, стаж – не менше 7 років).

Без дотримання послідовності можуть бути присвоєні кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам, які:

 • мають науковий ступінь та стаж роботи на посаді не менше 1 року (може бути присвоєна категорія «спеціаліст вищої категорії»);
 • не мають педагогічної освіти, але мають стаж роботи в одній із галузей економіки (крім освітньої) та працюють на посадах педагогічних працівників («спеціаліст другої категорії» – за наявності не менше 2 років стажу роботи, «спеціаліст першої категорії» – не менше  5 років, «спеціаліст вищої категорії» – не менше 7 років).

Присвоєння  (підтвердження) педагогічних звань

Педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та «спеціаліст вищої категорії» й демонструють високі професійні досягнення, зокрема:

 • впровадження і поширення методики компетентнісного навчання та нових освітніх технологій;
 • надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам (здійснення супервізії);
 • участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;
 • переможці, лауреати всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;
 • підготовка учнів-переможців всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, тощо.

Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізичної культури закладів дошкільної освіти.

Оскарження рішень атестаційних комісій

У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісій I чи II рівнів він має право упродовж 7 робочих днів з дати отримання атестаційного лист подати апеляцію до атестаційної комісії вищого рівня. Вона подається шляхом направлення апеляційної заяви за формою (додаток 4 до Положення), до якої додаються копії:

 • атестаційного листа, виданого атестаційною комісією, рішення якої оскаржується;
 • документів, що подавалися педагогічним працівником до атестаційної комісії, рішення якої оскаржується (у разі їхнього подання).

Апеляційна заява з додатками подається у паперовій та/або електронній формі на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти (з підтвердженням отримання) у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ – окремим файлом).

 

Графік курсової перепідготовки педагогічних працівників Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради на 2024 рік

Графік курсової перепідготовки педагогічних працівників

Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради

на 2024 рік

П.І. Курси ПК Початок ПК Форма навчання
1. Водолага К. Керівники гуртків декоративно-ужиткового напряму 04.03.24 – наст. сесія; 08.04.24 – екз. сесія Заочна (на платформі Teams)
2. Сапухіна О. Керівники гуртків декоративно-ужиткового напряму 04.03.24 – наст. сесія; 08.04.24 – екз. сесія Заочна (на платформі Teams)
3. Власенко О. Практичні психологи 15.04.24 – наст. сесія; 20.05.24 – екз. сесія Очно-заочна
4. Сіденко Т. Керівники гуртків хореографічного напряму 15.04.24 – наст. сесія; 20.05.24 – екз. сесія Очно-заочна
5. Сидоренко Л. Керівники гуртків декоративно-ужиткового напряму 02.09.24 – наст. сесія; 07.10.24 – екз. сесія Очно-заочна
6. Гордійко В. Керівники гуртків науково-технічного, науково-дослідного МАН напряму 09.09.24 – наст. сесія; 14.10.24 – екз. сесія Заочна (на платформі Teams)
7. Ревін В. Керівники гуртків науково-технічного, науково-дослідного МАН напряму 09.09.24 – наст. сесія; 14.10.24 – екз. сесія Заочна (на платформі Teams)
8. Філатова Т. Керівники гуртків науково-технічного, науково-дослідного МАН напряму 09.09.24 – наст. сесія; 14.10.24 – екз. сесія Заочна (на платформі Teams)
9. Чернобров К. Керівники гуртків науково-технічного, науково-дослідного МАН напряму 09.09.24 – наст. сесія; 14.10.24 – екз. сесія Заочна (на платформі Teams)
10. Черноброва Н. Керівники гуртків науково-технічного, науково-дослідного МАН напряму 09.09.24 – наст. сесія; 14.10.24 – екз. сесія Заочна (на платформі Teams)
11. Балаценко М. Директори, заступники директора, завідувачі відділами ЗПО 23.09.24 – наст. сесія; 08.10.24 – екз. сесія Очно-заочна
12. Борзих Я. Директори, заступники директора, завідувачі відділами ЗПО 23.09.24 – наст. сесія; 08.10.24 – екз. сесія Очно-заочна
13. Дмитренко Т. Директори, заступники директора, завідувачі відділами ЗПО 23.09.24 – наст. сесія; 08.10.24 – екз. сесія Очно-заочна
14. Воскобойникова І. Методисти, культорганізатори ЗПО 11.11.24 – наст. сесія; 16.12.24 – екз. сесія Очно-заочна
15. Лаврик Н. Методисти, культорганізатори ЗПО 11.11.24 – наст. сесія; 16.12.24 – екз. сесія Очно-заочна
16. Литвиненко А. Методисти, культорганізатори ЗПО 11.11.24 – наст. сесія; 16.12.24 – екз. сесія Очно-заочна
17. Комшина С. Керівники гуртків соціокультурного, реабілітаційного напряму 18.11.24 – наст. сесія; 23.12.24 – екз. сесія Заочна (на платформі Teams)
18. Турчина К. Керівники гуртків соціокультурного, реабілітаційного напряму 18.11.24 – наст. сесія; 23.12.24 – екз. сесія Заочна (на платформі Teams)

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращі враження на нашому сайті. Продовжуючи використовувати наш сайт, ви автоматично погоджуєтеся з використанням даних технологій.Політика конфіденційності

Notifications %s New

Перейти до вмісту